Co je Evaluační ohlédnutí

Podstatou evaluačních ohlednutí je zopakování vybraných srovnávacích testů, popřípadě zadání dotazníků na školách, které se šetření účastnily v minulosti. Porovnáním výsledků lze dokumentovat vývoj v českém školství jak individuálně (případové studie jednotlivých škol), tak globálně (vzorek škol dokládající vývoj v ČR).

 

Evaluační ohlédnutí 1996 – 2016, žáci ukončující ZŠ

Opakovaného testování pěti testy (Český jazyk, Matematika, Humanitní základ, Přírodovědný základ, Anglický jazyk) se v lednu 2016 (9. ročníky) a současně v lednu 1996 (8. ročníky) zúčastnilo celkem 100 škol. Výsledný vzorek zahrnuje 1500 až 3500 žáků (podle druhu testu) ze všech krajů ČR.

 

Hlavní výsledky

S výjimkou testu Anglický jazyk ani u jednoho z testů nedošlo k opravdu významné změně celkové úspěšnosti žáků testovaných škol, a tedy ani k významnému zhoršení. To je v rozporu s hromadně sdílenými názory (učitelů, politiků i značné části laické veřejnosti) na neustále se zhoršující úroveň žáků, výuky a českého školství všeobecně. V případě testu Anglický jazyk došlo naopak k významnému zvýšení úspěšnosti žáků (téměř o 10 proc. bodů). Mírného zlepšení dosahli žáci v testu Matematika a Přírodovědný základ, k mírnému zhoršení (jako u jediného testu) došlo v případě Humanitního základu.

 

Doprovodná dotazníková šetření 

Dotazníky pro ředitele a učitele zúčastněných škol škol měly za cíl zmapovat současný stav těchto škol i změny, ke kterým na nich za uplynulých dvacet let došlo, a jak je ředitelé a učitelé vnímají. Dotazníkové šetření probíhalo online formou bezprostředně po provedení testů ve školách.


 

Podrobná zpráva

Podrobná zpráva z šetření určená pro média je k dispozici zde: EvalOhlednuti-1996-2016

Tvorba webu: NETservis s.r.o.

© Kalibro 2019