Představujeme nové evaluační balíčky 2016 / 2017

Na základě Vašich připomínek z minulého školního roku jsme upravili nabídku evaluačních balíčků tak, aby lépe odpovídaly Vašim potřebám. Soustředili jsme se zejména na to, aby nejoblíbenější kombinace testů a dotazníků byly jednosduše dosažitelné v rámci jednoho, maximálně dvou balíčků. Nabídku jsme současně rozšířili o novou kategorii balíčků určenou pro střední školy.

 

Balíčky tradičních testů Standard, Standard+ a Komplet

Všechny balíčky obsahují úplnou sadu šesti testů v papírové podobě (Český jazyk, Matematika, Humanitní základ /u 3. r. Prvouka/, Přírodovědný základ, Anglický jazyk a Ekonomické dovednosti) pro žáky příslušného ročníku.

Jednotlivé balíčky se liší počtem testů, u kterých je v ceně i zpracování.

U balíčku

  • Standard - zpracování 3 testů v ceně
  • Standard+ - zpracování 4 testů v ceně
  • Komplet - zpracování všech 6 testů v ceně

Škola si sama zvolí, které testy zašle ke zpracování, a ty ostatní mohou učitelé využít ve výuce. U balíčků Standard+ a Komplet navíc škola získá nárok na účast jednoho učitele z každé zúčastněné třídy na semináři „Evaluace v mé třídě“.

 

Balíčky přípravných srovnávacích testů

Přípravné srovnávací testy jsou určeny žákům 4. a 8. ročníků základních škol, kteří se chtějí začít v předstihu připravovat na přechod na gymnázium či jinou střední školu, případně se na základě porovnání s ostatními rozhodnout, zda vůbec a o jakou střední školu usilovat. Testování proběhne v lednu a v únoru. Stejně jako u tradičních testů získají školy možnost srovnání s ostatními a navíc informaci, s jakou konkurencí se jejich žáci setkají mezi uchazeči o různé typy středních škol.


 

Balíčky dotazníků pro I. stupeň a pro II. stupeň

Oba balíčky obsahují dotazníky pro žáky a rodiče v příslušném počtu a jednu sadu dotazníků pro učitele, nepedagogické pracovníky a vedení školy zvoleného typu – základní (zaměřené na celkovou spokojenost se školou), nebo rozšiřující zaměřené na konkrétní oblasti života školy (vztahy, požadované změny, či vybavení a chod školy). Škola obdrží formuláře všech těchto dotazníků v papírové podobě (s možností vyplnění po internetu) a všechny budou vyhodnoceny zdarma.

Tvorba webu: NETservis s.r.o.

© Kalibro 2019