Užíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Ochrana soukromí

Poskytnutá data a informace od zákazníků a uživatelů webu Kalibro nebudou nijak zneužita či poskytnuta třetí straně za komerčním účelem. Veřejně prezentované výstupy testování představují pouze souhrnná data, nikoli informace o konkrétních subjektech (školách, třídách). V šetřeních Kalibro není pro realizátora šetření známa identita konkrétních respondentů testů či dotazníků.

Právo administrátora odstranit obsah odporující zásadám a principům testování Kalibro

Administrátor webu si vymezuje právo odstranit obsah, který nebude odpovídat hodnotám a zásadám společnosti. Za závadný obsah považují autoři jakékoli vulgarismy či nenávistné projevy založené na rasismu, xenofobii, homofobii, sexismu či ageismu.

Tvorba webu: NETservis s.r.o.

© Kalibro 2019