Výsledky žáků 3. ročníků v letech 2010 a 2015 - tisková konference

Dne 23. září 2015 se od 11h uskuteční v prostorách kina MAT, Karlovo nám. 19, Praha 2

tisková konference k prezentaci výstupů z šetření

Výsledky vzdělávání žáků 3. ročníků základních škol v letech 2010 a 2015


Šetření porovnávalo výsledky vzdělávání žáků pomocí srovnávacích testů z českého jazyka, matematiky a prvouky s pětiletým odstupem za stejných podmínek (stejné testy, stejné školy). Účastnila se ho stovka škol z celé ČR a řádově tisíce žáků. Součástí šetření bylo i podrobné zjišťování změn, ke kterým na zúčastněných školách mezi roky 2010 a 2015 došlo a které mohly výsledky žáků ovlivnit.

Ve veřejné debatě a obecném povědomí o našem školství se prosazuje názor, že naši žáci jsou na tom stále hůř. Podobně negativní vyjádření slýcháme i z úst politiků a dalších veřejných činitelů v oblasti školství. Je to ale pravda?


Výstupy z šetření představí

David Souček, ředitel společnosti Kalibro, 
a další členové týmu, který šetření připravil a provedl.


Hosty konference budou rovněž

Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při PedF UK, který se bude podílet na dalším využití výsledků šetření,

Jiří Fraus, ředitel Nakladatelství Fraus, které realizaci šetření podpořilo,

ředitelé několika základních škol, kde šetření proběhlo.

Tvorba webu: NETservis s.r.o.

© Kalibro 2019